Certyfikaty Herb Sanok - Firma HERB Sp. z o.o.

Gwarancją jakości wyrobów są: wysokie kwalifikacje kadry inżynieryjno - technicznej, nowoczesny park maszynowy oraz komputerowe stanowisko do sprawdzania wytrzymałości przewodów na ciśnienie pulsujące - badania zmęczeniowe zgodne z normą PN-89/C-34250/17.

Firma HERB Sp z o.o. posiada certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001:2015. Certyfikat, w zakresie: "Projektowania, produkcji i dostawy przewodów elastycznych i części złącznych" o nr rejestracji 206445-2016-AQ-POL-RvA, został wydany przez Det Norske Veritas w dniu 3 listopada 2004 r.